Angst, lavt selvværd, udbrændthed, depressive følelser, problemer i relationer, spiseforstyrrelser, alders-relaterede problematikker, eller bare et ønske om at forstå sit liv bedre og blive bedre til at agere i det – er blot nogle eksempler.

At have oplevet belastende og traumatiserende hændelser, som man aldrig har turdet tale om – fx at have været udsat for sexuelt misbrug, vold eller at have overværet skræmmende situationer – tærer og belaster ens energi og ressourcer. Her kan psykoterapi være en værdifuld hjælp til at åbne op og bearbejde det, der blev holdt gemt og hemmeligt.

Tillid og tryghed er nøgleord i psykoterapeutiske forløb. Når tilliden er på plads, kan selve bearbejdningen begynde. Relationen og feltet mellem mig som terapeut og dig som klient er derfor en vigtig og bærende faktor.

En del problematikker kan løses over nogle få gange, hvor en ny forståelse af din situation, frisætter dine ressourcer. 

Andre kræver at du går ind i en længere proces, hvor vi sammen ser på baggrunden for din livssituation. Her vil bearbejdningen gå dybere og skabe indsigt i fx ubevidste valg og uhensigtsmæssige måder at takle tilværelsen på. Undervejs i denne proces vokser ofte selvværdet og fortrængte ressourcer og livsglæde finder vejen frem. 

I forløbet gives plads til alt det i dig, der har brug for at blive ”lyttet til” og forstået – følelser, tanker, kropslige reaktioner, drømme og oplevelser der trænger til at blive sat ord på. Ad den vej får du en større bevidsthed om din problematik. Nye muligheder vil vise sig fra dit indre.

Længere forløb afsluttes med en kort fase, hvor vi ser på hvad du lært i processen. Min erfaring er, at vigtige indsigter også kan vise sig her.

Sorg er en naturlig proces, som bliver aktiveret når vi mister nogen eller noget, der har stor betydning for os. Fx dødsfald, skilsmisse og andre former for adskillelser fra vigtige personer.

Belastende sygdomsforløb er en anden, ofte overset grund.

En sorgproces har oftest et naturligt forløb. Der indgår faser af at forstå tabet og dets betydning i ens liv; at sørge, samt udtrykke andre vigtige følelser, hvor en form for bearbejdning og dybere forståelse af tabet finder sted; derefter en nyorientering i den ny livssituation.

Man taler ofte om ”sorg-arbejde”. Baggrunden er, at vi kan være dybt påvirkede både fysisk og psykisk i den første tid. Processen kræver energi. Ved dybe tab kan der gå op mod 2 år før livsglæden begynder vende tilbage. Sandsynligvis er man efterfølgende modnet og har fået en dybere forståelse for livet.

Der, hvor sorgterapi kan være nødvendigt, er når tabet er voldsomt eller mere belastende end den enkelte kan bære. I sorgterapien får du hjælp til at rumme det, der opleves ubærligt, og til at være i og med de følelser og tanker der trænger sig på.

Både den naturlige sorg og den vanskeligt håndterbare sorg har mange ansigter og mange udtryk. Ved siden af savn er angst, vrede, skyld, skam – ja endda lettelse, almindeligt forekommende.

Hvis sorgen kapsles ind, dvs. ikke kommer til udtryk, kan den uforløste sorg senere give problemer i form af uforståelige symptomer eller depressive tilstande.

Sorg og alvorlige kriser og traumaer har mange fælles komponenter. Kriser er begivenheder, der rammer så voldsomt, at vi oplever os efterladt i følelsesmæssigt kaos. En pludselig skilsmisse, en alvorlig diagnose, voldtægt, at blive fyret, er eks.

I terapien får du hjælp til at være i og med de stærke følelser og kropslige reaktioner, der følger efter dramatiske begivenheder. Du får hjælp til at komme videre ad en konstruktiv vej, hvor du igen kommer tilstede i dit liv og kan agere formålsmæssigt. Dine ressourcer vil igen finde vejen frem.

Belastende begivenheder i nutiden kan let aktivere gammel ubearbejded sorg. Hvis det er tilfældet, har du mulighed for også at få denne bearbejdet og helet.

Åbningstider

Mandag

Efter aftale

Tirsdag

Efter aftale

Onsdag

Efter aftale

Torsdag

Efter aftale

Fredag

Efter aftale

Lørdag

-

Søndag

-

Adresse

Vores adresse:

Hulvejen 6, Høbjerg, 8500 Grenå

Kontakt ejeren
Planlæg min rute

Muligheder

Tilskud

nej

Skriv en anmeldelse

Pris
Behandlingen
Medarbejderen
Lokalerne
Parkeringsforhold
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed